Kristianstads bokfestival 2017 –utmanar!

Temat denna gång är” Gränslös” och festivalen vill försöka utmana både vana och ovana besökare.

Bland de första klara namnen hittar vi den populära deckarförfattaren Pontus Ljunghill liksom Åhusfödde Viktor Banke, biträdande jurist och engagerad i asyl och flyktingfrågor.
Vidare välkomnar vi duon Lena Andersson och Dan Wolgers som tillsammans ger ut boken Egentligheter där Andersson skriver korta koncentrerade analyser av Wolgers konstverk.
Gränslöst, javisst!
Sedan har vi också Birgitta Ohlsson på plats som nyligen debuterat med den mycket omdiskuterade boken Duktiga flickors revansch.

Läs mer om författarna

Kristianstad Bokfestival 2017

I år vill festivalen spränga gränser och rubba besökarnas cirklar. I världen finns geografiska gränser som ibland skiljer människor åt. Nationsgränser sluts och är inte längre generösa. Men litteraturen går inte att stänga in, den hittar ständigt nya vägar och tar sig nya former och uttryckssätt för att på så sätt komma nya läsare på spåren. Genom möten med författare som inte följer gängse genregränser eller stryker sina läsare medhårs hoppas festivalen kunna medverka till upplevelser som går utanför det ordinära. Arangemangen på fredagskvällen utökas och skapar möjlighet för fler generationer att upptäcka denna fantastiska festival.

Festivalen äger rum på Kristianstads stadsbibliotek och i Kulturkvarteret Kristianstad 7-9 september.

Välkomna till en bokfestival med gränslös läsning och gränslös litteratur!

Om Kristianstad Bokfestival

Festivalen, som varje år präglas av utveckling i form, omfattning och inriktning, vill samtidigt behålla sin intimitet och enkelhet, där avståndet mellan författare och läsare är så kort som möjligt. Målet är att vara den lilla festivalen i det stora sammanhanget, att bli en mötesplats för hela världens litteratur. Prosa, poesi, berättelsen, novellen, essän - det skrivna och talade ordet ska vara i centrum och spegla samtida litterära kulturyttringar samt den aktuella bokmarknaden.