Välkommen till

Kristianstad

och Åhus med omnejd

Norra Lingenäset

Norra Lingenäset är en lundartad ek- och hasselskog med mycket rik vår- och försommarflora. Vitsippor, gulsippor och blåsippor trängs i backarna och här finns även hålnunneört och vätteros. Brun kärrhök och grågås häckar i vassarna.