Den sägenspunna ålen är en självklar del av skånsk kultur och historia.

Ålakusten - Den blå linjen

Längs kusten lever och livnär sig ålafiskare, krögare, konstnärer och formgivare.

Ålakustens ålafiske

Ett levande kulturarv

Levande, nedärvda traditioner med identitet och kontinuitet, en länk från vårt förflutna, kunskaper som förs vidare från generation till generation.